Wyszukaj:
Gmina Wągrowiec : www.gminawagrowiec.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia
•  Konsultacje społeczne
•  Zamówienia publiczne
•  Kalendarz imprez kulturalnych
  Organy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Położenie i statystyka
•  Struktura organizacyjna i kompetencje
•  Statut Gminy
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Organizacje pozarządowe
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Programy, plany, regulaminy
•  Mienie komunalne
•  Dług publiczny
•  Ciężar publiczny
•  Pomoc publiczna
•  Kąpieliska
•  Ochrona środowiska
•  Prawo miejscowe
•  Nieruchomości
  Urząd Gminy
•  Regulamin urzędu
•  Kodeks Etyki
•  Struktura organizacyjna
•  Ocena pracowników
•  Zadania i kompetencje referatów
•  Załatwianie spraw
•  Druki do pobrania
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Rejestr instytucji kultury
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Finanse Gminy
•  Budżet Gminy
•  Sprawozdania z wykonania budżetu
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki i opłaty lokalne 2015 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2014 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2013 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2012 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2011 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2010 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2009 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2008 r.
•  Targowisko gminne
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Studium Gminy Wągrowiec
•  Rejestr plany uchwalone
•  Uchwały MPZP
•  Rejestr plany w toku
•  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia
•  Protokoły z dyskusji publicznych do projektów planów
•  Wyłożenie publiczne
  Nabór na stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze w Urzędzie Gminy
•  Wyniki naboru
•  Regulamin naboru
•  W jednostkach organizacyjnych
  Gminna Komisja Profilaktyki
•  Informacje
•  Program Profilaktyki
•  Sprawozdawczość
  Zespół Interdyscyplinarny
•  Informacje
  Wybory
•  Uchwały wyborcze
•  Wybory prezydenckie 2015 r.
•  Wybory do Izb Rolniczych 2015 r.
•  Archiwum
  Kontrole
•  Rejestr przeprowadzonych kontroli
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia radnych
•  Oświadczenia pracowników Urzędu
•  Oświadczenia kierowników jednostek
  Informacje
•  Podmioty reprezentujące Skarb Państwa
•  Niepublikowane w BIP
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Dzienniki Urzędowe
Pomoc
Statystyki


4664755
od 12 maja 2003 r.

Witamy na stronie Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy Wągrowiec.

                  URL strony podmiotowej BIP Urzędu Gminy Wągrowiec: http://bip.wagrowiec.wlkp.pl

 

 

 

 

                            Nazwa  gminy:

           Wągrowiec

 

 

 

                            Rodzaj:

           gmina wiejska

 

 

 

                            Kod:

           62-100  Wągrowiec

 

 

     

                            Adres:

           ul. Cysterska 22

 

 

 

                            Kontakt:            

                           konto bankowe:   
                       

            www.gminawagrowiec.pl


          Tel.    
+ 48 67 26 80 800 
                
           Fax:   + 48 67 26 80 803

           e-mail: wagrow@wokiss.pl  
                


 
PKO Bank Polski S.A.

 

 Nr 28 1020 4027 0000 1302 1214 1075    

 

 

 

 

                        NIP Urzędu

                        NIP Gminy

         766-11-40-405

 

         766-19-68-498

 

 

 

                        Regon

         000548057

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Wójt:

       Przemysław Majchrzak

 

 

 

                        Zastępca Wójta

       Jolanta Maciejewska

 

 

          

                        Przewodniczący Rady:

       Jerzy Łukaszczyk

 

 

 

                        Sekretarz:

       Dorota Chojnacka-Szymczak

 

 

          

                        Skarbnik:

       Dorota Knopczyńska

 

 

 

     Urząd Gminy jest czynny:

      

poniedziałek od 8 00 do 16 00

wtorek - piątek od 7 30  do 15 30

 
 
 
Informacja

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243., Dz. U. z 2012r., poz. 986).

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Wągrowiec, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres: wagrow@wokiss.pl

- drogą pocztową na adres ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec.