Wyszukaj:
Gmina Wągrowiec : www.gminawagrowiec.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia
•  Konsultacje społeczne
•  Zamówienia publiczne
•  Kalendarz imprez kulturalnych
  Organy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Położenie i statystyka
•  Struktura organizacyjna i kompetencje
•  Statut Gminy
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Organizacje pozarządowe
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Programy, plany, regulaminy
•  Mienie komunalne
•  Dług publiczny
•  Ciężar publiczny
•  Pomoc publiczna
•  Kąpieliska
•  Ochrona środowiska
•  Prawo miejscowe
•  Nieruchomości
  Urząd Gminy
•  Regulamin urzędu
•  Kodeks Etyki
•  Struktura organizacyjna
•  Ocena pracowników
•  Zadania i kompetencje referatów
•  Załatwianie spraw
•  Druki do pobrania
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Rejestr instytucji kultury
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Finanse Gminy
•  Budżet Gminy
•  Sprawozdania z wykonania budżetu
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki i opłaty lokalne 2015 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2014 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2013 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2012 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2011 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2010 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2009 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2008 r.
•  Targowisko gminne
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Studium Gminy Wągrowiec
•  Rejestr plany uchwalone
•  Uchwały MPZP
•  Rejestr plany w toku
•  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia
•  Protokoły z dyskusji publicznych do projektów planów
•  Wyłożenie publiczne
  Nabór na stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze w Urzędzie Gminy
•  Wyniki naboru
•  Regulamin naboru
•  W jednostkach organizacyjnych
  Gminna Komisja Profilaktyki
•  Informacje
•  Program Profilaktyki
•  Sprawozdawczość
  Zespół Interdyscyplinarny
•  Informacje
  Wybory
•  Uchwały wyborcze
•  Wybory prezydenckie 2015 r.
•  Wybory do Izb Rolniczych 2015 r.
•  Archiwum
  Kontrole
•  Rejestr przeprowadzonych kontroli
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia radnych
•  Oświadczenia pracowników Urzędu
•  Oświadczenia kierowników jednostek
  Informacje
•  Podmioty reprezentujące Skarb Państwa
•  Niepublikowane w BIP
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Dzienniki Urzędowe
Pomoc
Statystyki


4658216
od 12 maja 2003 r.
Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » Rok 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 90/2011

Wójta Gminy Wągrowiec

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Wągrowiec

            Na podstawie § 11 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) po uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim (pismo ZK.VI-7.6510-5/11) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego wyznacza się zapasowe miejsce pracy Urzędu Gminy Wągrowiec w budynku:

Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie, ul. Podgórna 5.

§ 2.  Za zorganizowanie i przygotowanie do funkcjonowania zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Wągrowiec odpowiedzialni są:

1)      Sekretarz;

2)      Podinspektor ds. obsługi informatycznej, obrony cywilnej i promocji;

3)      Kierownik Referatu Organizacyjnego.

 

§ 3. W terminie do 15 czerwca 2012 roku podinspektor ds. obsługi informatycznej, obrony cywilnej i promocji opracuje „Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia Urzędu Gminy Wągrowiec na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności w dotychczasowym miejscu pracy”.

 

§ 4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania stanowisk kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

         Wójt Gminy

 

/-/ Przemysław Majchrzak


Informację wytworzył: Marek Stachowiak , Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marek Stachowiak , Data wprowadzenia: 2012-11-02 13:52:59, Zatwierdził do publikacji: Stanisław Owsianny, Data publikacji 2012-11-02 13:57:55, Ostatnia zmiana: 2012-11-02 13:58:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 471