Wyszukaj:
Gmina Wągrowiec : www.gminawagrowiec.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia
•  Konsultacje społeczne
•  Zamówienia publiczne
•  Kalendarz imprez kulturalnych
  Organy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Położenie i statystyka
•  Struktura organizacyjna i kompetencje
•  Statut Gminy
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Organizacje pozarządowe
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Programy, plany, regulaminy
•  Mienie komunalne
•  Dług publiczny
•  Ciężar publiczny
•  Pomoc publiczna
•  Kąpieliska
•  Ochrona środowiska
•  Prawo miejscowe
•  Nieruchomości
  Urząd Gminy
•  Regulamin urzędu
•  Kodeks Etyki
•  Struktura organizacyjna
•  Ocena pracowników
•  Zadania i kompetencje referatów
•  Załatwianie spraw
•  Druki do pobrania
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Rejestr instytucji kultury
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Finanse Gminy
•  Budżet Gminy
•  Sprawozdania z wykonania budżetu
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki i opłaty lokalne 2015 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2014 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2013 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2012 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2011 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2010 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2009 r.
•  Podatki i opłaty lokalne 2008 r.
•  Targowisko gminne
  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Studium Gminy Wągrowiec
•  Rejestr plany uchwalone
•  Uchwały MPZP
•  Rejestr plany w toku
•  Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia
•  Protokoły z dyskusji publicznych do projektów planów
•  Wyłożenie publiczne
  Nabór na stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze w Urzędzie Gminy
•  Wyniki naboru
•  Regulamin naboru
•  W jednostkach organizacyjnych
  Gminna Komisja Profilaktyki
•  Informacje
•  Program Profilaktyki
•  Sprawozdawczość
  Zespół Interdyscyplinarny
•  Informacje
  Wybory
•  Uchwały wyborcze
•  Wybory prezydenckie 2015 r.
•  Wybory do Izb Rolniczych 2015 r.
•  Archiwum
  Kontrole
•  Rejestr przeprowadzonych kontroli
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia radnych
•  Oświadczenia pracowników Urzędu
•  Oświadczenia kierowników jednostek
  Informacje
•  Podmioty reprezentujące Skarb Państwa
•  Niepublikowane w BIP
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Dzienniki Urzędowe
Pomoc
Statystyki


4638808
od 12 maja 2003 r.
Zagospodarowanie przestrzenne » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia Wersja do druku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego"

WÓJT GMINY                                                                         Wągrowiec, dnia 12 kwietnia 2013 r.

WĄGROWIEC   

 

IGP.6722.1.2012.PP

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego” uchwalonego zmieniającą uchwałą przez Radę Gminy w Wągrowcu Uchwałą Nr XXXIV/272/2013 z dnia 26 marca 2013r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j. z późn. zm) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Wągrowiec Uchwały Nr XXII/169/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”  uchwalonego zmieniającą uchwałą przez Radę Gminy w Wągrowcu Uchwałą Nr XXXIV/272/2013 z dnia 26 marca 2013r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  Wągrowiec, ul. Cysterska 22    w terminie do dnia 8 maja 2013r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wągrowiec

                                                                                    inż. Przemysław Majchrzak


Informację wytworzył: Adam Góralczyk, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marek Stachowiak , Data wprowadzenia: 2013-04-12 07:40:06, Zatwierdził do publikacji: Dorota Chojnacka-Szymczak , Data publikacji 2013-04-12 07:49:33, Ostatnia zmiana: 2013-04-12 07:49:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 370